Poradnik dłużnika

Co zrobić po pisemnym lub telefonicznym wezwaniu do zapłaty wysłanym przez firmę windykacyjną?

Po pierwsze - nie denerwować się!
Dobrze, że to firma windykacyjna, a nie sąd lub komornik - oznacza to, że wierzyciel chce załatwić sprawę polubownie. To ostatni z etapów, na którym mogą Państwo, nie ponosząc dodatkowych kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego, spłacić zadłużenie.

Po drugie - skontaktować się z firmą windykacyjną!
Kontaktując się z doradcą pod numerem podanym w wezwaniu, mogą Państwo wyjaśnić wszystkie kwestie dotyczące zadłużenia oraz polubownej możliwości jego spłaty. Z uwagi na ochronę danych osobowych, doradcy podejmują rozmowę tylko z adresatami korespondencji, czemu służy weryfikacja danych.

Po trzecie - współpracować!
Najlepszym rozwiązaniem jest współpraca z doradcą z firmy windykacyjnej. Rzeczowy dialog umożliwi Państwu polubowne załatwienie sprawy. Unikanie kontaktu oznacza brak chęci wyjaśnienia i rozwiązania problemu i w konsekwencji takie sprawy kierowane są do sądu i komornika. Warto więc podjąć rozmowę z doradcą, ustalić harmonogram spłaty zadłużenia i konsekwentnie go realizować.

Kim naprawdę jest windykator i jakie ma uprawnienia?

Nieprawdziwym stereotypem jest, że windykator bez naszej zgody zajmuje składniki naszego majątku. Przymusową egzekucją długów zajmuje się komornik, który może wejść na konto dłużnika i licytować jego mienie. Windykator ma natomiast za zadanie sprawić, aby interwencja komornika nie była konieczna, a rozwiązanie problemu odbyło się na drodze polubownej. Pomaga znaleźć dłużnikowi ugodowy sposób na spłatę długu. Skierowanie sprawy do sądu i komornika to ostateczność, którą windykatorzy stosują tylko wtedy, gdy ze strony dłużnika nie ma żadnej woli współpracy i chęci znalezienia porozumienia z wierzycielem.

Na jakiej podstawie firmy windykacyjne przetwarzają dane osobowe?

Wierzyciel, jako administrator danych osobowych, zlecając firmie zewnętrznej windykację długów swoich klientów, zawiera z firmą windykacyjną umowę o powierzenie przetwarzania danych. Firma windykacyjna, otrzymując dane osobowe, zobowiązana jest do ich odpowiedniego zabezpieczenia i wykorzystuje je tylko w celu wskazanym w umowie z Wierzycielem.

Czym są biura informacji gospodarczej?

Biura informacji gospodarczej to firmy, które zajmują się gromadzeniem, przechowywaniem  i udostę-pnianiem informacji na temat konsumentów i podmiotów gospodarczych oraz danych o ich zadłużeniu. Zarządzanie danymi odbywa się oczywiście na zasadach ściśle określonych w ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczych. Osoba, która np. nie spłaca rat pożyczki, może zostać zgłoszona przez wierzyciela do BIG. Zatem jest bardzo prawdopodobne, że fiaskiem zakończą się dla niej np. starania o kredyt, czy telefon na abonament, ponieważ żadna firma nie będzie chciała nawiązywać z współpracy z nierzetelnym płatnikiem. 

W Polsce funkcjonują obecnie trzy biura informacji gospodarczej. Są to Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A., InfoMonitor BIG S.A. oraz Krajowy Rejestr Długów BIG S.A.
Szczegółowe zasady regulujące działaniem biur informacji gospodarczych opisuje Ustawa z 9 kwietnia o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych